Post Thumbnail

Քր.օր 144 հոդվածը ստացել է նոր իմաստ ԱՏՊ օրենսդրության լույսի ներքո. ահա թե ինչ քրեաիրավական ռիսկեր ունեն անձնական տվյալներ մշակողները

Մեր այս վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2015թ. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքի ընդունումից հետո և հատկապես 2017թ. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի ընդունումից հետո, երբ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքը սկսեց տարածվել լրագորղական և ստեղծագործական գործունեության վրա, Քրեական օրենսգրքի 144 հոդվածը ստացել է նոր իմաստ, ինչի հետ էլ` մեկնաբանության և կրառության լուրջ խնդիրներ և սպառնալիքներ. եթե դրանք չշտկվեն օրենսդրորեն, ապա անձնական տվյալներ մշակողները կարող են հեշտությամբ ենթարկվել քրեական պատասխանատվության՝ վարչական պատասխանատվության փոխարեն։

Կապ հաստատեք մեզ հետ